Darmowa dostawa krajowa - od 400 zł | Na terenie Krakowa - od 200 zł

KIEHL
- potężny specjalista profesjonalnych systemów produktowych do perfekcyjnego czyszczenia, pielęgnacji i higieny.

Przedsiębiorstwo JOHANNES KIEHL KG zostało założone w 1904 roku w Monachium. Dzisiaj, dzięki doświadczeniu ponad 100 lat w dziedzinie profesjonalnego utrzymania czystości obiektów należy do wiodących swej branży i cieszy się pełnym zaufaniem klientów na całym świecie.
Jako potężne przedsiębiorstwo rodzinne, Johannes Kiehl KG zapewnia klientom profesjonalną obsługę i elastyczność. Dysponuje wykwalifikowanym zespołem doradców i fachowców ds. techniki użytkowej, którzy służą radą i pomocą bezpośrednio i na miejscu.

Doradztwo technologiczne KIEHLA oraz prowadzona na szeroką skalę działalność konferencyjno-szkoleniowa gwarantują fachowe, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska stosowanie produktów. Stała kontynuacja badań w Laboratorium KIEHLA oraz inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa zapewniają ciągłość w wytwarzaniu innowacyjnych, dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku czystości produktów oraz systemów.

Dlaczego  JOHANNES KIEHL KG? 

JOHANNES KIEHL KG certyfikowany wg DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 oraz  OHSAS 18001 produkuje na skalę przemysłową, wykorzystując wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne. Surowa kontrola jakości gwarantuje niezmienną jakość produktu, która pozostaje zawsze na najwyższym poziomie oraz bezkonkurencyjnie długi termin ważności produktu wynoszący 5 lat. Produkty KIEHLA są gwarancją najwyższej jakości i skuteczność świadczonych usług w pełnym zakresie: mycie przemysłowe, automatem, gruntowne, impregnacja, mycie codzienne, z pielęgnacją, sprzątanie sanitariatów, pielęgnacja mebli, metalu, sprzątanie kuchni, pranie dywanów, mycie i pielęgnacja parkietu i drewna,  pranie tekstyliów, system Pro-Mop, maszynowe mycie naczyń, pielęgnacja i higiena skóry rąk, systemy i urządzenia dozujące. Z „czystych rozwiązań” KIEHLA korzystają od lat z wielkim sukcesem najlepsi managerowie branży czystości. Produkty KIEHLA to także troska o środowisko naturalne. Paleta produktów KIEHLA stale uzupełniana jest preparatami oznaczonymi Europejskim Oznakowaniem Ekologicznym „Eco-Label” oraz  Skandynawskim Oznakowaniem „Nordycki łabędź”. Obecnie w ofercie KIEHL & ŻEGARSKI posiada ponad 200 produktów KIEHLA z ulotką oraz kartą charakterystyki wymaganymi do obrotu na terytorium Polski, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ( tzw. Rozporządzenie CLP ) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH ).

Certyfikat DIN EN ISO 14001:2009

Międzynardowa środowiskowa norma ISO 14001 wprowadza uznane na całym świecie wymagania w zakresie systemu zarządzania ochroną środowiska i jest częścią grupy norm. Grupa ta składa się z licznych pomniejszych norm odnoszących się do różnorodnych obszarów działań ukierunkowanych na zarządzanie ochroną środowiska, między innymi bilansami czy wskaźnikami ekologicznymi obrazującymi wkład w działania proekologiczne.

Umweltpakt Bayern (Pakt Środowiskowy Bawarii)

Pakt Środowiskowy to inicjatywy i środki służące wzmocnieniu samoświadomości proekologicznej i zachęceniu bawarskich przedsiębiorców do dobrowolnych działań na rzecz środowiska w zakresie wykraczającym poza wymagania ustawowe .

Produkty z oznakowaniem UE „Ecolabel”

Oznakowanie ekologiczne UE „Ecolabel” jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. „Ecolabel” został ustanowiony w 1992 r. Podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie „Ecolabel„ zostało ustanowione przez Komisję Europejską jako dobrowolny "zielony znak", mający na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu, ponieważ spełniają opublikowane kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych). Stosowana jest metodologia oceny cyklu życia wyrobu.

Produkty z oznakowaniem ekologicznym „Nordycki Łabędź”

Nordycka Etykieta Ekologiczna przyznawana jest od 1989 roku przez Nordic Council of Ministers, czyli Stowarzyszenie Ministrów Krajów Skandynawskich: Szwecji, Finlandii, Norwegii i Islandii, a od 1997 roku i Danii. Znak ekologiczny łabędzia posiadają produkty przyjazne dla środowiska - zarówno na etapie produkcji, przez użytkowanie i kończąc na utylizacji.

Nowoczesne systemy dozujące KIEHLA to:

  • gwarancja dokładnego dozowania
  • oszczędność środków finansowych
  • ochrona środowiska naturalnego

Własny system odbioru i odzysku opakowań

Sprawdzony od wielu lat system odbioru pustych pojemników z tworzywa sztucznego KIEHLA, funkcjonuje w Niemczech i niektórych krajach europejskich bardzo dobrze i przyczynia się do redukcji ilości pustych opakowań u odbiorców produktów KIEHLA. Kanistry po gruntownym wyczyszczeniu zostają wykorzystane ponownie lub włączone do systemu recyklingu.

 

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium